Facebook

Sözlük

entire

adjective

Türkçe'si tüm, bütün
Tür adjective
Örnek Cümle
Globalization is a term driven by international trade and foreign investment that views the entire world as a single market.
Küreselleşme, tüm dünyayı tek bir pazar olarak gören uluslararası ticaret ve yabancı yatırım tarafından yürütülen bir terimdir.