Facebook

Sözlük

entirely

adverb

Türkçe'si tümüyle
Tür adverb
Örnek Cümle
Many people think that exercising will make themeat more, but this is not entirely true.
Pek çok insan, egzersiz yapmanın daha çok yemelerine neden olacağını sanır, oysa bu, tümüyle doğru değildir.