Facebook

Sözlük

entrance

noun

Türkçe'si giriş
Tür noun
Örnek Cümle
The students have to study hard for long years to pass the college entrance examination.
Öğrenciler üniversite giriş sınavını geçmek için uzun yıllar sıkı çalışmak zorundadır.