Facebook

Sözlük

environment

noun

Türkçe'si çevre
Tür noun
Örnek Cümle
Technology is extremely important to the learning environment and it has become a permanent part to the process of education.
Teknoloji öğrenme ortamı için oldukça önemlidir ve eğitim sürecinin daimi bir parçası olmuştur.