Facebook

Sözlük

environment

noun

Türkçe'siçevre
Türnoun
Örnek Cümle
Team leaders are responsible for monitoring and managing team boundaries in order to create an environment necessary for success.
Takım liderleri başarı için gerekli ortamı yaratmak için takım sınırlarını denetlemek ve yönetmekle sorumludur.