Facebook

Sözlük

environmental

adjective

Türkçe'siçevresel
Türadjective
Örnek Cümle
As water demands and environmental needs grow, water recycling will play a greater role in our overall water supply.
Su talepleri ve çevresel ihtiyaçlar arttıkça su geri dönüşümü tüm su kaynağımızda daha büyük bir rol oynayacaktır.