Facebook

Sözlük

environmental

adjective

Türkçe'si çevresel
Tür adjective
Örnek Cümle
With the advent of industrialization and careless environmental practices, we have caused the increase in the average global temperatures by contributing negatively to the greenhouse effect.
Endüstrinin ve dikkatsiz çevresel uygulamaların ortaya çıkmasıyla, sera etkisini olumsuz bir şekilde etkileyerek ortalama küresel sıcaklıklarda artışa sebep olduk.

Alternatif öneriler:

environmentenvironment-friendly