Facebook

Sözlük

environmental

adjective

Türkçe'si çevresel
Tür adjective
Örnek Cümle
The world climate is changing for the worse owing to the widespread environmental pollution.
Yaygın çevre kirliliği nedeniyle, dünya iklimi giderek daha kötüye doğru değişmektedir.

Alternatif öneriler:

environmentenvironment-friendly