Facebook

Sözlük

environmental

adjective

Türkçe'si çevresel
Tür adjective
Örnek Cümle
Geneticists estimate that, along with various environmental factors, at least fifteen genes may contribute to anxiety and susceptibility to stress.
Genetikçiler, çeşitli çevresel faktörlerin yanı sıra, en az on beş genin ankziyete ve strese karşı hassasiyete neden olabileceğini tahmin ediyorlar.

Alternatif öneriler:

environmentenvironment-friendly