Facebook

Sözlük

equality

noun

Türkçe'si eşitlik
Tür noun
Örnek Cümle
The strikes in the former East Germany over wage equality are an example of how industrial conflict is sometimes unavoidable.
Eski Doğu Almanya’da ücret eşitliğine ilişkin grevler, bazen endüstriyel çatışmanın nasıl kaçınılmaz olduğuna örnektir.

Alternatif öneriler:

equalequal to