Facebook

Sözlük

equipped

adjective

Türkçe'sidonatılmış
Türadjective
Örnek Cümle
As an estimated three-fourths of homes have been equipped with smoke detectors since the 1980s, the rate of deaths from fires has decreased markedly in the USA.
1980’lerden bu yana, evlerin tahminen dörtte üçü duman dedektörü ile donatıldığı için,ABD’de yangınlarda ölüm oranı önemli ölçüde azalmıştır.

Alternatif öneriler:

equipequipmentwell-equipped