Facebook

Sözlük

era

noun

Türkçe'si çağ, devir
Tür noun
Örnek Cümle
a common phenomenon in the era of economic recession.
ekonomik gerileme dönemindeki yaygın bir olgu.