Facebook

Sözlük

eruption

noun

Türkçe'si patlama
Tür noun
Örnek Cümle
The volcanic eruption which took place on Io, a moonof Jupiter, in February 2001, was the largest suchevent ever seen in the solar system.
Şubat 2001’de Jüpiter’in ayı İo’da meydana gelen volkanik patlama, güneş sisteminde bugüne kadar bu türde görülen en büyük olaydı.