Facebook

Sözlük

especially

adverb

Türkçe'si özellikle,bilhassa
Tür adverb
Örnek Cümle
Scientific research can cost extremely high, especially if it involves the use of expensive equipment.
Bilimsel araştırma, özellikle pahalı ekipman kullanmayı gerektiriyorsa, çok pahalıya mal olabiliyor.