Facebook

Sözlük

especially

adverb

Türkçe'si özellikle,bilhassa
Tür adverb
Örnek Cümle
Since they cannot cleanse themselves as rapidly as rivers or oceans, lakes are especially defenceless against pollution.
Kendilerini, nehir ya da okyanuslar kadar hızlı bir biçimde temizleyemedikleri için göller kirliliğe karşı özellikle savunmasızdırlar.