Facebook

Sözlük

essential

adjective

Türkçe'sigerekli
Türadjective
Örnek Cümle
Maintaining trust in our relationships is essential to our reputation and longer term success.
İlişkilerimizde güveni korumak, şöhretimiz ve daha uzun vadeli başarımız için gereklidir.