Facebook

Sözlük

essentially

adverb

Türkçe'si aslında ,gerçekte
Tür adverb
Örnek Cümle
Team building is essentially a process involving participation, collaboration and nurturing of team spirit amongst the team members.
Ekip kurmak, aslında katılımı, işbirliğini ve takım üyeleri arasındaki takım ruhunu arttırmayı içeren bir süreçtir.