Facebook

Sözlük

essentially

adverb

Türkçe'si aslında ,gerçekte
Tür adverb
Örnek Cümle
Even though headaches cannot essentially be cured, they could be controlled with certain way of life change.
Baş ağrıları aslında tedavi edilemez olsa da, belirli bir yaşam değişikliğiyle kontrol edilebilir.