Facebook

Sözlük

established

adjective

Türkçe'si kurulu,kurulmuş,sabit,yerleşik
Tür adjective
Örnek Cümle
To fight the effects of global warming, the researchers have established new methods of production with continuous revision of models.
Araştırmacılar küresel ısınmanın etkileri ile mücadele etmek için sürekli revizyon modelleriyle yeni üretim metotları belirlediler.

Alternatif öneriler:

establishre-establish