Facebook

Sözlük

established

adjective

Türkçe'si kurulu,kurulmuş,sabit,yerleşik
Tür adjective
Örnek Cümle
Chancellor Dolfuss established a dictatorship, in Austria, in 1933, to check the power of the Nazis advocating union with Germany, but was assassinated a year later by the Nazis.
Şansölye Dolfuss Almanya ile birleşmeyi savunan Nazilerin gücünü önlemek için 1933'te Avusturya'da diktatörlük kurdu, ancak bir yıl sonra Naziler tarafından suikasta uğradı.

Alternatif öneriler:

establishre-establish