Facebook

Sözlük

estate

noun

Türkçe'si arazi, mal mülk
Tür noun
Örnek Cümle
References to the right of free circulation, ownership of real estate and free employment of all Cypriots were taken out of the resolution when ANAP members objected to their inclusion.
ANAP'lı üyelerin, serbest dolaşım hakkı, mal mülk edinme ve tüm Kıbrıslıların `serbest istihdamı ile ilgili şeylerin kapsama alınmalarına itirazları üzerine bunlar karardan çıkarıldı.