Facebook

Sözlük

estimated

adjective

Türkçe'si tahmini
Tür adjective
Örnek Cümle
It is estimated that more than a fifth of the population of the developing world live in extreme poverty.
Gelişmekte olan ülkelerin nüfusunun beşte birinden daha fazlasının aşırı yoksullukta yaşadığı tahmin edilmektedir.