Facebook

Sözlük

estimated

adjective

Türkçe'si tahmini
Tür adjective
Örnek Cümle
Though still controversial, astronomers have estimated that the universe could contain 40 to 50 billion galaxies.
Hâlâ tartışmalı olsa da gökbilimciler, evrenin 40 ile 50 milyar galaksi içerebileceğini tahmin etmişlerdir.