Facebook

Sözlük

ethical

adjective

Türkçe'siahlaki
Türadjective
Örnek Cümle
We are a moral, ethical people and therefore we do not approve of their activities.
Biz ahlaki ve dürüst insanlarız ve bu yüzden onların faaliyetlerini onaylamıyoruz.

Alternatif öneriler:

ethicallyunethical