Facebook

Sözlük

ethical

adjective

Türkçe'si ahlaki
Tür adjective
Örnek Cümle
Socrates had an ethical approach to education and believed that education made man a happier and a better citizen.
Sokrates’in eğitime ahlaki bir yaklaşımı vardı ve o eğitimin insanı daha mutlu ve daha iyi bir yurttaş yaptığına inanıyordu.