Facebook

Sözlük

ethnic

adjective

Türkçe'si ırksal,etnik
Tür adjective
Örnek Cümle
Unlike many other African nations, most of Algeria’s population shares an ethnic and cultural heritage.
Diğer birçok Afrika milletlerinin aksine, Cezayir nüfusunun çoğu etnik ve kültürel miras paylaşır.