Facebook

Sözlük

evacuate

verb

Türkçe'sitahliye etmek
Türverb