Facebook

Sözlük

even if

connector

Türkçe'si -se bile
Tür connector
Örnek Cümle
Many developing countries have very active research on nanotechnology, even if it is not widely publicized.
Geniş ölçüde reklamı yapılmasa bile birçok gelişen ülkelerin nanoteknoloji üzerinde çok aktif araştırması var.