Facebook

Sözlük

even so

conjunction

Türkçe'siöyle olsa bile
Türconjunction