Facebook

Sözlük

even so

connector

Türkçe'siöyle olsa bile
Türconnector