Facebook

Sözlük

even

adjective

Türkçe'si eşit,pürüzsüz
Tür adjective
Örnek Cümle
Dentures, even when they fit properly, are not as efficient as natural teeth, and insufficient chewing can cause choking.
Takma dişler, iyi oturmuş olsa bile, doğal dişler kadar etkili değildir ve yetersiz çiğneme boğulmaya neden olabilir. 

adverb

Türkçe'si hatta, bile
Tür adverb
Örnek Cümle
In both cases, they can lead to side effects that are harmful or even fatal.
Her iki durumda da zararlı ve hatta ölümcül olan yan etkilere sebep olabilir.