Facebook

Sözlük

even

adjective

Türkçe'si eşit,pürüzsüz
Tür adjective
Örnek Cümle
According to the author, even though economic reforms may involve painful sacrifices in the initial stages, the long term benefits and rising prosperity will bolster up political freedom in the country.
Yazara göre, ekonomik reformlar başlangıç aşamasında acı özveriler gerektirse bile, uzun vadeli yararları ve artan refah, ülkedeki siyasi özgürlüğü güçlendirecektir.

adverb

Türkçe'si hatta, bile
Tür adverb
Örnek Cümle
All of the guilty people are not executed even if they are sentenced to death.
Ölüme mahkum edilmiş olsalar bile suçlu insanların hepsi idam edilmez.