Facebook

Sözlük

even

adjective

Türkçe'si eşit,pürüzsüz
Tür adjective
Örnek Cümle
It took even longer for them to take note of the often considerable differences which exist between the official and literary languages, on the one hand, and the colloguial language even of those prestige figures whose behaviour generally appears most worthy of imitation.
Dil sözcüğünün genellikle kısıtlı bir anlamda kullanılması, aynı özdeşleştirmeden kaynaklanır.

adverb

Türkçe'si hatta, bile
Tür adverb
Örnek Cümle
The Aztecs had very strict laws to protect common citizens and even slaves from injustice.
Azteklerin, sıradan vatandaşları ve hatta köleleri haksızlıktan koruyan çok katı kanunları vardı.