Facebook

Sözlük

even

adjective

Türkçe'si eşit,pürüzsüz
Tür adjective
Örnek Cümle
Very few people realize how difficult simultaneous translation is, even for an expert.
Anında tercümenin, bir uzman için bile ne kadar zor olduğunun çok az kişi farkındadır.

adverb

Türkçe'si hatta, bile
Tür adverb
Örnek Cümle
The abuses of the past, and even the present, make the careful use of essential natural resources, at least from now on.
Geçmişin ve hatta bugünün istismarları, doğal kaynakların, en azından bundan sonra,dikkatli kullanımını zorunlu kılmaktadır.