Facebook

Sözlük

eventful

adjective

Türkçe'si olaylı
Tür adjective
Örnek Cümle
After several eventful meetings, the workers, dissatisfied with their pay, decided to go on strike.
Birkaç olaylı toplantıdan sonra, ücretlerinden memnun olmayan işçiler greve gitmeye karar verdiler.