Facebook

Sözlük

eventful

adjective

Türkçe'si olaylı
Tür adjective
Örnek Cümle
You must retire to your room and take a bit of rest, after having spent such an eventful day in the office.
Büroda geçirdiğin bu kadar olaylı bir günden sonra odana çekilip biraz dinlenmelisin.