Facebook

Sözlük

eventually

adverb

Türkçe'sisonunda, nihayetinde
Türadverb
Örnek Cümle
If this continues, the molecules eventually become attached to one another.
Bu devam ederse moleküller sonunda birbirlerine yapışırlar.

Alternatif öneriler:

eventualeventuality