Facebook

Sözlük

eventually

adverb

Türkçe'si sonunda, nihayetinde
Tür adverb
Örnek Cümle
The origin of football is uncertain, but we know that the Romans played one type of this game which eventually spread throughout Europe.
Futbolun kökeni belli değildir, ancak Romalıların, sonunda tüm Avrupaya yayılan bu oyunun bir türünü oynadıklarını biliyoruz.