Facebook

Sözlük

eventually

adverb

Türkçe'si sonunda, nihayetinde
Tür adverb
Örnek Cümle
In some parts of the world, many believe that politics is not a suitable job for women, but eventually such opposition seems likely to disappear.
Dünyanın bazı bölgelerinde pek çok kişi siyasetin kadınlar için uygun bir uğraş olmadığına inanmaktadır; ancak bu tür muhalefet zamanla ortadan kalkacak gibi görünmektedir.