Facebook

Sözlük

ever

adverb

Türkçe'si şimdiye kadar,hiç
Tür adverb
Örnek Cümle
The translation market is ever increasing in demand in helping global interaction and communication.
Çeviri pazarı küresel etkileşim ve iletişime yardım etme bakımından giderek artan bir taleptir.