Facebook

Sözlük

every

quantifier

Türkçe'si her, her bir
Tür quantifier
Örnek Cümle
You should have been taking that medicine every two hours.
O ilâcı her iki saatte bir alıyor olmalıydınız.