Facebook

Sözlük

every

determiner

Türkçe'siher, her bir
Türdeterminer
Örnek Cümle
Because the Strait of Malacca provides a shortcut between the Pacific and Indian Oceans, hundreds of ships, intent on saving time, pass through it every day.
Malakka Boğazı, Pasifik ve Hint Okyanusları arasında kestirme bir yol sağladığı için, yüzlerce gemi zaman kazanmak amacıyla her gün oradan geçer.