Facebook

Sözlük

every

quantifier

Türkçe'siher,her bir
Türquantifier
Örnek Cümle
Another way to reduce boredom is to take study breaks every hour or so.
Can sıkıntısını azaltmanın bir başka yolu da her saat başı ara vermektir.