Facebook

Sözlük

every

quantifier

Türkçe'si her, her bir
Tür quantifier
Örnek Cümle
Even though Hudson Bay is not completely frozen every year, on the average, it is open to navigation for less than three months.
Hudson Körfezi her yıl tamamen donmasa da gemiseferlerine ortalama olarak üç aydan daha kısa birsüre açıktır.