Facebook

Sözlük

everybody

pronoun

Türkçe'siherkes
Türpronoun
Örnek Cümle
One of the latest issues that has almost everybody concerned is global warming.
Hemen hemen herkesin endişeli olduğu son konulardan birisi küresel ısınmadır.