Facebook

Sözlük

everyday

adjective

Türkçe'si her gün, günlük
Tür adjective
Örnek Cümle
Leadership development programs are ingenious and fun ways to learn, improve, and practice leadership skills that a manager needs during their everyday work.
Liderlik gelişim programları bir yöneticinin her çalışma günü sırasında gereksinim duyduğu liderlik becerilerini öğrenmenin, geliştirmenin ve uygulamanın yaratıcı ve eğlenceli yollarıdır.

adverb

Türkçe'si her gün
Tür adverb
Örnek Cümle
For hundreds of millions of people, the experience of everyday life has become increasingly standardized since the 1960s.
Milyonlarca insan için, günlük hayatın deneyimi 1960'lardan beri giderek daha da standart hale gelmiştir.

Alternatif öneriler:

everyevery time