Facebook

Sözlük

everyday

adjective

Türkçe'si her gün, günlük
Tür adjective
Örnek Cümle
Dealing with the stress of everyday life sometimes can lead to many different problems.
Günlük hayatın stresiyle başa çıkmak bazen çok farklı sorunlara yol açabilir.

adverb

Türkçe'si her gün
Tür adverb
Örnek Cümle
Through her portrayals of ordinary people in everyday life, Jane Austen gave the novel its modern form.
Sıradan insanların günlük yaşamdaki betimlemeleriyle Jane Austen, romana modern biçimini vermiştir.

Alternatif öneriler:

everyevery time