Facebook

Sözlük

everyday

adjective

Türkçe'si her gün, günlük
Tür adjective
Örnek Cümle
For hundreds of millions of people, the experience of everyday life has become increasingly standardized since the 1960s.
Milyonlarca insan için, günlük hayatın deneyimi 1960'lardan beri giderek daha da standart hale gelmiştir.

adverb

Türkçe'si her gün
Tür adverb
Örnek Cümle
Dealing with the stress of everyday life sometimes can lead to many different problems.
Günlük hayatın stresiyle başa çıkmak bazen çok farklı sorunlara yol açabilir.

Alternatif öneriler:

everyevery time