Facebook

Sözlük

everyday

adjective

Türkçe'si her gün, günlük
Tür adjective
Örnek Cümle
Leadership development programs are ingenious and fun ways to learn, improve, and practice leadership skills that a manager needs during their everyday work.
Liderlik gelişim programları bir yöneticinin her çalışma günü sırasında gereksinim duyduğu liderlik becerilerini öğrenmenin, geliştirmenin ve uygulamanın yaratıcı ve eğlenceli yollarıdır.

adverb

Türkçe'si her gün
Tür adverb
Örnek Cümle
Through her portrayals of ordinary people in everyday life, Jane Austen gave the novel its modern form.
Sıradan insanların günlük yaşamdaki betimlemeleriyle Jane Austen, romana modern biçimini vermiştir.

Alternatif öneriler:

everyevery time