Facebook

Sözlük

everyone

pronoun

Türkçe'si herkes
Tür pronoun
Örnek Cümle
Almost everyone in the city was vaccinated against cholera.
Kentteki hemen hemen herkes koleraya karşı aşılandı.

Alternatif öneriler:

everyevery time