Facebook

Sözlük

everyone

pronoun

Türkçe'siherkes
Türpronoun
Örnek Cümle
You either pay everyone the same rate or pay people more for doing boring work.
Ya herkese aynı ücreti ödersiniz ya da sıkıcı iş yapan kimselere daha çok ödeme yaparsınız.