Facebook

Sözlük

everyone

pronoun

Türkçe'si herkes
Tür pronoun
Örnek Cümle
Nobody really knows very much about the causes of sleeplessness, but everyone knows how necessary sleep is.
Uykusuzluğun nedenleri hakkında kimse aslında fazla bir şey bilmez, ama herkes uykunun ne kadar gerekli olduğunu bilir.

Alternatif öneriler:

everyevery time