Facebook

Sözlük

everyone

pronoun

Türkçe'siherkes
Türpronoun
Örnek Cümle
Cycling is a good physical activity which everyone can perform and enjoy it.
Bisiklete binme, herkesin yapabileceği ve eğlenebileceği fiziksel bir faaliyettir.