Facebook

Sözlük

everything

pronoun

Türkçe'siher şey
Türpronoun
Örnek Cümle
She was foolish enough to believe everything I told her.
Söylediğim her şeye inanacak kadar aptaldı.