Facebook

Sözlük

everywhere

adverb

Türkçe'si her yerde
Tür adverb
Örnek Cümle
In today's global economy, microenterprise development needs to become a key element in providing economic opportunity for women and men everywhere in the world.
Bugünün küresel ekonomisinde, küçük girişimci gelişmelerin, dünyanın her yerindeki kadın ve erkekler için ekonomik fırsat sağlamada anahtar bir unsur olması gerekmektedir.

Alternatif öneriler:

everyevery time