Facebook

Sözlük

evidence

noun

Türkçe'sikanıt
Türnoun
Örnek Cümle
At the time Darwin was developing his theory, no hard evidence for genes existed.
Darwin, kuramını geliştirdiği sırada, genler için sağlam hiçbir kanıt yoktu.

Alternatif öneriler:

evidentevidentlyself-evident