Facebook

Sözlük

evolutionary

adjective

Türkçe'si evrimsel
Tür adjective
Örnek Cümle
Since the late 1950s, various techniques have been developed in molecular biology, and this has generated much interest in the study of evolutionary relationships.
1950'lerin sonlarından bu yana moleküler biyolojide çeşitli teknikler geliştirilmiş ve bu evrim ilişkilerinin araştırılmasına büyük ilgi yaratmıştır.