Facebook

Sözlük

exactly

adverb

Türkçe'sitam olarak
Türadverb
Örnek Cümle
Analysis is finding out exactly what a substance consists of in terms of mixtures, compounds and elements.
Analiz, karışım, bileşik ve element açısından bir maddenin tam olarak nelerden oluştuğunu bulgulamaktır.

Alternatif öneriler:

exactexactnessinexact