Facebook

Sözlük

example

noun

Türkçe'siörnek,misal
Türnoun
Örnek Cümle
Cutting down forests is an example of changing landforms that have had a negative impact on our world.
Ormanları kesmek, dünyamıza olumsuz etkisi olan arazi şekillerini değiştirmenin bir örneğidir.