Facebook

Sözlük

excellent

adjective

Türkçe'si mükemmel
Tür adjective
Örnek Cümle
The girl speaks excellent English so she must have been to England.
Kız mükemmel ingilizce konuşuyor, İngiltere’de bulunmuş olmalı.