Facebook

Sözlük

excellent

adjective

Türkçe'simükemmel
Türadjective
Örnek Cümle
Many critics think that his new novel is an excellent contribution to the list of distinctive novels of the last ten years.
Çoğu eleştirmen, onun yeni romanının son on yılın seçkin romanlar listesine mükemmel bir katkı olduğunu düşünüyor.

Alternatif öneriler:

excellenceexcellently