Facebook

Sözlük

exception

noun

Türkçe'si istisna
Tür noun
Örnek Cümle
With the exception of its southwest, a large part of Afghanistan is covered by high snow-capped mountains and divided by deep valleys.
Afganistan’ın güneybatısı hariç büyük bir bölümü, zirveleri karla örtülü yüksek dağlarla kaplıdır ve derin vadilerle bölünmüştür.