Facebook

Sözlük

exceptionally

adverb

Türkçe'si olağanüstü
Tür adverb
Örnek Cümle
When bacteria enter a salty environment, they have to work exceptionally hard.
Bakteriler böyle çalışırken temel besin maddelerini almayı daha az başarırlar.