Facebook

Sözlük

excessive

adjective

Türkçe'si aşırı
Tür adjective
Örnek Cümle
Some of the commonly reported symptoms of obesity include breathlessness, excessive sweating, snoring and sleeping difficulty.
Obezitenin bazı yaygın rapor edilmiş belirtileri, nefessizlik, aşırı terleme, horlama ve uyuma güçlüğünü içermektedir.

Alternatif öneriler:

excessin excess of