Facebook

Sözlük

excessive

adjective

Türkçe'siaşırı
Türadjective
Örnek Cümle
Marijuana leads to severe conditions such as excessive fear, anxiety and depression.
Marihuana, aşırı korku, kaygı ve depresyon gibi ciddi durumlara sebep olur.

Alternatif öneriler:

excessexcessivelyin excess of