Facebook

Sözlük

exchange

verb

Türkçe'sideğiştirmek,takas etmek
Türverb
Örnek Cümle
The European Monetary System was established in 1979 in the wake of the 1974 oil crisis, which brought growing disruption to European economies because of floating exchange rates.
Avrupa Para Sistemi, dalgalı döviz kurları nedeniyle Avrupa ekonomilerinde giderek artan bir tıkanmaya yol açan 1974 petrol bunalımının arkasından, 1979'da kurulmuştur.

noun

Türkçe'sideğiş tokuş
Türnoun
Örnek Cümle
the exchange of information in the sphere of culture and food.
kültür ve yemek alanlarında bilgi alışverişi.