Facebook

Sözlük

exciting

adjective

Türkçe'si heyecan verici
Tür adjective
Örnek Cümle
Among the most exciting recent developments in medical technology are techniques that allow physicians to see the organs and organ systems without resorting to surgery.
Medikal teknolojideki en heyecan verici son gelişmeler arasında doktorların organları ve organ sistemlerini ameliyata başvurmadan görmelerine imkân tanıyan teknikler gelmektedir.