Facebook

Sözlük

exclusion

noun

Türkçe'si ayırma,dışlama,hariç tutma
Tür noun
Örnek Cümle
Poverty is detrimental to student health and exclusion seriously undermines low income students’ confidence.
Yoksulluk çocuk sağlığına zarar vermektedir ve dışlanma ciddi bir şekilde düşük gelirli çocukların güvenini sarsmaktadır.