Facebook

Sözlük

exclusive

adjective

Türkçe'siözel,özgü
Türadjective

Alternatif öneriler:

exclusivelyexclusivity