Facebook

Sözlük

exclusively

adverb

Türkçe'siözellikle
Türadverb
Örnek Cümle
Many individuals are under the assumption that people are exclusively responsible for global warming.
Bir çok birey, insanların tek başlarına küresel ısınmadan sorumlu olduklarını varsaymaktadır.

Alternatif öneriler:

exclusiveexclusivity