Facebook

Sözlük

executive

adjective

Türkçe'siyetkili,yönetici,idareci
Türadjective
Örnek Cümle
Whatever decision the executive committee may take as regards of the staff development scheme, it is the amount of money allocated that will determine its success.
Personel geliştirme projesi ile ilgili olarak yönetim kurulu hangi kararı alırsa alsın, projenin başarısını tayin edecek olan, ayrılan para miktarıdır.

noun

Türkçe'siyönetici,idareci
Türnoun
Örnek Cümle
Whatever decision the executive committee may take as regards of the staff development scheme, it is the amount of money allocated that will determine its success.
Personel geliştirme projesi ile ilgili olarak yönetim kurulu hangi kararı alırsa alsın, projenin başarısını tayin edecek olan, ayrılan para miktarıdır.

Alternatif öneriler:

executeexecutionexecutor