Facebook

Sözlük

exercise

verb

Türkçe'si alıştırma yapmak
Tür verb
Örnek Cümle
Regular exercise is very essential as it strengthens the immune system.
Düzenli egzersiz, bağışıklık sistemini güçlendirdiği için çok gereklidir.

noun

Türkçe'si alıştırma
Tür noun
Örnek Cümle
Regular exercise provides many physical, mental, and physiological benefits.
Düzenli egzersiz bir çok fiziksel, zihinsel ve psikolojik faydalar sağlamaktadır.