Facebook

Sözlük

exist

verb

Türkçe'si var olmak
Tür verb
Örnek Cümle
For centuries astronomers have considered the possibility that life might exist on Mars.
Yüzyıllardır gökbilimciler Mars'ta yaşam olabileceği olasılığı üzerinde durmaktadırlar.