Facebook

Sözlük

existence

noun

Türkçe'si varoluş
Tür noun
Örnek Cümle
The firm has not yet discovered the existence of petrol in this area.
Firma, henüz bu bölgede petrol olduğunu keşfetmiş değildir.