Facebook

Sözlük

expanding

adjective

Türkçe'sibüyüyen,genişleyen
Türadjective
Örnek Cümle
It remains to be seen whether expanding trade ties will lead to an improvement in diplomatic relations.
Genişleyen ticari bağlantıların diplomatik ilişkilerde bir iyileşme sağlayıp sağlamayacağı zamanla görülecek.