Facebook

Sözlük

expanding

adjective

Türkçe'si büyüyen,genişleyen
Tür adjective
Örnek Cümle
Shopping by means of television and computers is a recent but rapidly expanding development in the area of marketing.
Televizyon ve bilgisayar aracılığıyla alışveriş, pazarlamacılık alanında yeni ama hızla yayılan bir gelişmedir.