Facebook

Sözlük

expansion

noun

Türkçe'si genişleme,yayılma
Tür noun
Örnek Cümle
Linguistics is a young social science, which hasrecently had a massive expansion in almost all areas.
Dilbilimi, son zamanlarda hemen tüm alanlardamuazzam bir genişleme sağlayan, genç bir sosyalbilimdir.