Facebook

Sözlük

expect

verb

Türkçe'siummak
Türverb
Örnek Cümle
It is as if developing countries expect the West to save them from the consequences of industrialization.
Gelişmekte olan ülkeler adeta Batı’nın onları sanayileşmenin sonuçlarından kurtarmasını bekliyor.