Facebook

Sözlük

expect

verb

Türkçe'siummak
Türverb
Örnek Cümle
Unless you water your indoor plants regularly and give them the necessary vitamins, you can’t expect them to look healthy.
Salon bitkilerinizi düzenli sulamaz, onlara gerekil vitaminleri vermezseniz, sağlıklı görünmelerini bekleyemezsiniz.