Facebook

Sözlük

expect

verb

Türkçe'si ummak
Tür verb
Örnek Cümle
It is as if developing countries expect the West to save them from the consequences of industrialization.
Gelişmekte olan ülkeler adeta Batı’nın onları sanayileşmenin sonuçlarından kurtarmasını bekliyor.